Hem

                                                                                                                           Författarfoto: Gunnar Sjödin

Välkommen till Stefan Albrektsson Poesi!

Här finner du information om diktböckerna ”Upplysta Mörkrum” (2017, Stefan Albrektsson tillsammans med konstfotografen Gunnar Sjödin) och ”Sjöstjärna” som gavs ut av Fri Press Förlag i slutet av februari 2019.

Dessutom lägger jag ut en del nyskriven poesi, översättningar och annat med jämna och ojämna mellanrum.

Det finns även en hel del att läsa av min poesi på poeter.se: https://www.poeter.se/Medlem?author_id=43361

Andra intressanta sidor

http://dagensbok.com

https://emilhblog.wordpress.com

https://fripress.se

https://forfattarcentrum.se/category/sektion-vast/

http://www.gunnarsjodin.se

http://www.hallandsforfattarsallskap.se

https://henrikroslund.com

http://www.litteraturmagazinet.se

https://nickopoet.wordpress.com

https://www.opulens.se

https://www.popularpoesi.se

https://skrivarsidan.nu

unknown

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close