Första lektionen om människan

Människan börjar i zoologin.
Hon är det ledsnaste djuret.
Hon kör en stor röd bil som kallas ångest.
Hon drömmer på natten
om att åka i alla hissarna.
Vilse i korridorerna
hittar hon aldrig rätt dörr. 

Människan är det ledsnaste djuret.
En fling-ätare om morgonen,
en mjölkdrickare.
Hon fyller sin hud med kaffe
och förlorar tålamodet med de andra av sin art.
Hon ritar sin synd på väggen,
i alla annonser i alla tunnelbanor.
Hon ritar mustascher på alla kvinnor
eftersom hon inte kan finna sin glädje,
förutom i zoologin. 

När hon går till telefonen för att ringa upp Glädje,
slår hon fel nummer.
Därför gillar hon vapen.
Hon kan de rätta namnen på alla vapen.
Hon kör en stor svart Cadillac som kallas död.
Nu skickar hon ångest ut i rymden.
Hon flyger sin oro runt Venus,
men det hjälper inte ett dugg.
I rymden, där det under lång tid bara funnits tomhet,
kör hon ett stort vitt klot som kallas död. 

Nu kära barn,
som har förstått den första lektionen om människan,
svara på testet:
”Människan är det ledsnaste djuret.
Hon börjar i zoologi,
och går vilse
i sina egna dåliga nyheter.”


”First Lesson About Man, Thomas Merton (31 jan 1915 – 10 dec 1968), ur ”The Collected Poems of Thomas Merton”

 
Man begins in zoology.
He is the saddest animal.
He drives a big red car called anxiety.
He dreams at night
Of riding all the elevators.
Lost in the halls,
He never finds the right door. 

Man is the saddest animal.
A flake-eater in the morning,
A milk-drinker.
He fills his skin with coffee
And loses patience with the rest of his species.
He draws his sin on the wall,
On all the ads in all the subways.
He draws moustaches on all the women
Because he cannot find his joy,
Except in zoology. 

Whenever he goes to the phone to call Joy,
He gets the wrong number.
Therefore he likes weapons.
He knows all guns by their right name.
He drives a big black Cadillac called death.
Now he is putting anxiety into space.
He flies his worries all around Venus,
But it does him no good.
In space where for a long time there is only emptiness,
He drives a big white globe called death. 

Now dear children
Who have learned the first lesson about man,
Answer your test:
“Man is the saddest animal.
He begins in zoology,
And gets lost
In his own bad news.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close