Att minnas framtiden – en reflektion över Michael Economous ”Vid ödekyrkan i Svensköps socken”

Vissa böcker inbjuder både till lyssnande och samtal med texten själv på många plan. Michaels bok är just en sådan bok. Han inleder sin bok med en vittomfamnande essä. Och det är verkligen en essä i ordets rätta mening – varje steg prövas med ödmjukhet inför de olika temanas oerhörda storhet. Likt en Dante, vid kanten av den stora skogen, leds vi som läsare vidare på en vindlande vandring – både i den yttre skogen likväl som i en inre personlig tankevandring med dess mer eller mindre kända stigar, gläntor, djup, grenar, blad och rötter – allt djupare in mot ett centrum.

Först uppehåller sig författaren vid hur döden och sorgen i vår tid till stor del blivit en sanitär olägenhet som vi febrilt och på allsköns sätt försöker skyla över med glättigt glitter och flykt från dess ofrånkomlighet. Vi lever i en tid där ”det aldrig finns tillräckligt med tid. Knappast ens de levande får längre utrymme och värde i det liv, i vilket man försöker vara hel människa. Och åt de döda i den verkligheten finns sällan sorg, tid och kärlek (…). Människor tycks vilja utplåna sina döda fortast möjligt. Sorgen rationaliseras bort.” Ja, det saknas enligt författaren en tillit till det närvarande – ett närvarande där även döden och sorgen får och måste rymmas i det hela. Liv precis som död behöver ges reellt utrymme. Detta kan till exempel behöva ges konkretion likt äldre dagar där ”likvisningar, gravläggning och sorgband var ett vapen mot glömskan. Släktled knöts till släktled, man levde vidare i de döda.” Liv och död i alla dess nyanser behöver ges plats att föra ett likvärdigt och lyhört samtal. 

Essän andas en förundran över hur alltings storhet och obetydlighet vävs samman till en hel verklighet, och dessa teman kommer att vara centrala för de treradiga dikter, 108 ”Ögonblickar”, som följer på essän. Essäns vandring genom både tid, rum och tanke rör sig närmre och närmre en öppning i skogen: ruinen av Sankt Lars Tempel. Detta blir i min läsning ett konkret och betydelsebärande rum i rummet, beläget i den större skogsrymden vilken i sin tur ryms i det ofattbart stora universum vi alla lever och dör i – låt mig kalla alla dessa rum helgedomar. Och här kan även författaren och vi mötas med alla våra inre rum med den för alla gemensamma himlen som tak. Och där kan vi slutligen (och äntligen) stå nakna inför varandra.

Den omkring trettiosidiga essän följs, som sagt, av poetiska treradingar, ”Ögonblickar” vilka på varje uppslag för en dialog med varandra och med mig som läsare. Dessa poetiska treradingar balanserar mellan det oändligt stora och det nära. Det tar sig i uttryck genom att den högra sidan av bokuppslaget primärt betraktar författarens föräldrar ur många infallsvinklar, två betydelsefulla människor som ges gestalt och framtid genom författarens ord. Och det är långt ifrån skönmålande idealiseringar – Michaels penna värjer sig vare sig för ljuset eller mörkret hos dem, eller sig själv. De döda får här tala med de levande och vice versa, och varje bokuppslag är en glänta – en helgedom – där jag som läsare kan föra ett fortsatt samtal med texterna, med mig själv och/eller andra. 

Dessa korta och ytterst välskrivna texter kräver att jag som läsare finner en glänta, en öppning i mig själv och i den egna vindlande livsskogen, där jag kan sätta mig ner i tystnaden för att lyssna – till orden, men också lika mycket till mig själv, mitt eget liv och min egen dödlighet.

          *     *     *     *     *

Dold i dimman
sjunger Franciscus fågelsjäl

ovan ljusa stenar.

                  *     *     

Om jag minns
innerligt, om mörkret

brinner ut i mig.

          *     *     *     *     *

Höst på allvar.
Träden flyger till sina färger

ovan markens mörker.

                  *     *     

Er närhet lever
i era ord till mig: påg, glytt,

pellejöns. Michael.

          *     *     *     *     *

Att tro att fjärilar hörs och vänslas skjuter upp döden.

                  *     *     

Samvetsfrid: Pg. 90-1950.
Svältande barn kunde hålla dig

vaken flera veckor.

          *     *     *     *     *

Boken kan beställas inom kort från förlaget Fri Press, Adlibris eller direkt från författaren. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close